Thêm button Donate Paypal ở Sidebar diễn đàn Xenforo 2

https://xenforo.com/community/resources/add-a-donate-block-on-the-sidebar.6781/   How to do it: Go to your admin panel : Appearance > Widgets > add a Widget.  Widget definition : HTML Widget key : Donate_by_Dan Title : Donate! Forums list : Forum list: Sidebar Positioning : You…

Thêm Icons vào Navbar của forum Xenforo 2

Mình xin được chia sẻ thêm một thủ thuật xenforo nữa, giúp bạn làm đẹp hơn cho forum xenforo của bạn. Trong bài viết này mình sẽ giúp bạn làm…

Làm đẹp Action Bar cho Xenforo 2

Ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một thủ thuật nhỏ với action bar của xenforo 2. Giúp làm sinh động hơn cho forum xenforo của bạn.…